20.12.08

Nhạc Giáng Sinh

Kính mời quý vị thưởng thức những bản nhạc Giáng Sinh qua Album" Tình ca Giáng Sinh" của ca Sĩ Hoàng Oanh
1-Lá thư Tần Thế với giọng ca Hoàng Oanh,Trung Chỉnh và bé Hoàng Yến

LaThuTranThe(HoaiLinh)_HoangOanh-TrungChinh-HoangYen Hoang Oanh

2- Mùa Sao sáng - Hoàng Oanh ca

MuaSaoSang(NguyenVanDong)_HoangOanh - Hoang Oanh

3- Bài Thánh ca buồn - Trung Chỉnh caBaiThanhCaBuon(NguyenVu)_TrungChinh - Hoang Oanh

Không có nhận xét nào: