30.10.08

Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ khối 8406 kỳ 74


Trân trọng giới thiệu
Chương trình phát thanh Tự do Dân Chủ, Yểm trợ khối 8406 được phát thanh trên làn sóng 1430AM từ 12:00 giờ đến 1:00 giờ trưa mỗi ngày thứ năm hàng tuần
CTPT TD DC kỳ 74, ngày 30-10 -2008, nội dung gồm có:
1- LM Phan Văn Lợi Tường trình Cuộc đấu tranh của GX An Bằng, Huế
2- HOà Thượng Thích Chánh Lạc, Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTN VP2 VHĐ, chia xẻ tâm tư với GIáo Xứ THái Hà, Hà Nội
3-Đảng Man cộng Của Nông Đức Mạnh biến chế độ than2h mọi rợ, Bài viết của Lý Đại Nguyên
4- Câu chuyện bầu cử Hoa kỳ 2008 Chia xẻ của Giáo sư Phạm Văn Thanh
5- Câu chuyện Bầu cử HOa Kỳ 2008 Trích thư gởi ông Barac, Husein OBAM, thư của ông Michael Master, cư dân tiểu bang Virginia
Chương trinh này và nhiều Chương trình khác được lưu trử trên website này,
Quý vị bấm 2 lần vào nút PLAY để khởi động
Trên điện thư Email, quý vị bấm vào hàng chữ TDDC 74.MP3 dưới đây để nghe trực tiếp , không cần download xuống máy của quý vị

TDDC 74.mp3 -

28.10.08

Lắng nghe Thống Đốc Sarah Palin về Quan Niệm và Tính Thánh Thiên của Sự Sống
Colorado- Vào ngày 22 tháng 10 năm 2008, trong cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang Colorido, Tiến Sĩ James Dobson - Người sáng lập Tổ chức Focus on the Family (Chú Trọng vào Gia Đình) - một Tổ Chức Phò Sinh và Phò Gia Đình cũng như Phò các Giá Trị Luân Lý và Đạo Đức Kitô Giáo mạnh mẽ nhất, đã có cuộc phỏng vấn với Thống Đốc Sarah Pailin về Sự Sống, về các Giá Trị Gia Đình và về sự tấn công và kỳ thị tàn bạo nhất trong lịch sử bởi giới truyền thông báo chí trần tục tội lỗi và suy đồi nhất thế kỷ nhắm vào Bà, và nhất là niềm tin Kitô Giáo và sự tín thác của Bà vào Bàn Tay Quang Phòng của Thiên Chúa nhân từ trong cuộc bầu cử sắp tới này.Cuộc phỏng vấn này bằng Anh Ngữ, rất dễ nghe và rất cần thiết để chúng ta hiểu thêm được về cuộc đời và sự trung thực về đức tin Kitô Giáo của Bà.Xin Quý Vị hãy bấm vào địa chỉ sau đây:
Tiến Sĩ Dobson cũng phân tích rất sâu sắc về những mất mát và sự hận thù, nếu như chúng ta để cho Thiên Chúa và mạnh mẽ công khai ủng hộ Thiên Chúa, và gọi kêu tên của Thiên Chúa, ra nơi quãng trường công cộng. Vì là những người Công Giáo đích thực, chúng ta phải biết rằng: "lời lãi ở trần đời này, sẽ chẳng có ích lợi chi cả, cho chúng ta sau này ở nước Thiên Đàng," cho dẫu phải có hy sinh, phải có đau khổ, phải quằn quại và đớn đau trong tủi nhục và trong sự hận thù vì danh Thiên Chúa.Báo chí và giới trần tục đang cố khống chế và dùng sức mạnh uy quyền của tiền bạc, của tội lỗi để làm lung lạc niềm tin Kitô Giáo của chúng ta vào Sự Thật, vào các giá trị Luân Lý và Đạo Đức, và vào kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Chúng cố gây cho chúng ta có cái cảm giác (tưởng như rất chắc chắc ?!?!) rằng: "Obama sẽ chắc chắc Thắng," thế nhưng, chỉ có Thiên Chúa, nên nhớ chỉ có Thiên Chúa, qua lời cầu nguyện và sự hy sinh của chúng ta mỗi ngày, mới có thể bẻ gãy sức mạnh của bạo quyền, sức mạnh của tội lỗi, sức mạnh của lối sống phóng khoáng, trụy lạc và suy đồi, để cho Sự Thật, để cho các giá trị Đạo Đức và Luân Lý lành mạnh và giá trị của Niềm Tin Kitô Giáo đích thực được Chiến Thắng một cách vẽ vang vào ngày 4 tháng 11 sắp tới!Đừng để niềm tin và lá phiếu của chúng ta bị lung lạc và khống chế bởi sức mạnh của tội lỗi qua các phương tiện truyền thông của báo chí Quý Vị nhé!Hãy nguyện cầu luôn để cho Thiên Chúa sáng soi và tác động nơi Lương Tâm thẳm sâu của chúng ta, để chúng ta biết bỏ phiếu và ủng hộ tất cả mọi ứng cử viên Phò Sinh trong cuộc bầu cử quan trọng sắp tới này!Bài phỏng vấn rất hay và có ý nghĩa mà chúng ta cần phải nghe qua, và hãy chia sẽ cho các bạn bè bản xứ, biết yêu chuộng Sự Thật và Chánh Nghĩa của Niềm Tin Kitô Giáo, để tất cả cùng Nghe, cùng Biết và cùng Hành Động cho Danh Thiên Chúa được vẽ vang trên bờ cõi trái đất này!Đã đến lúc chúng ta cần phải tắt hết các Tivi và ngừng đọc hết các báo chí trần tục tội lỗi, để chú tâm cầu nguyện và đón chờ Sự Thật mà Thiên Chúa sẽ phán ra cho nhân loại chúng ta trong ngày 4 tháng 11 sắp tới!

Paul Anh

26.10.08

Letter to Mr. Barack Hussein Obama,

Letter to Mr. Barack Hussein Obama,

The New York Times carried a story on Saturday, October 4, 2008 that proved you had a significantly closer relationship with Bill Ayers than what you previously admitted. While the issue of your relationship is of concern, the greater concern is that you lied to America about it.
The Chicago Sun reported on May 8, 2008 that FBI records showed that you had a significantly closer relationship with Tony Rezko than what you previously admitted. In the interview, you said that you only saw Mr. Rezko a couple of times a year. The FBI files showed that you saw him weekly. While the issue of your relationship is of concern, the greater concern is that you lied to America about it.
Your speech in Philadelphia on March 18, 2008 about 'race' contradicted your statement to Anderson Cooper on March 14 when you said that you never heard Reverend Wright make his negative statements about white America . While your attendance at Trinity Church for 20 years is of concern, the greater concern is that you lied to America on March 14.
In your 1st debate with John McCain, you said that you never said that you would meet with the leaders of Cuba, Venezuela, Iran, and North Korea without 'preparations' at lower levels ... Joe Biden repeated your words in his debate with Sarah Palin ... while the video tape from your debate last February clearly shows that you answered 'I would' to the question of meeting with those leaders within 12 months without 'any' preconditions. While your judgement about meeting with enemies of the USA without pre-conditions is of concern, the greater concern is that you lied to America in the debate with McCain. On July 14, 2008,
You said that you always knew that the surge would work while the video tapes of you from more than a year ago show that you stated that the surge would not work. While your judgement about military strategy as a potential commander in chief is of concern, the greater concern is that you lied to America on July 14.
You now claim that your reason for voting against funding for the troops was because the bill did not include a time line for withdrawal while the video tapes of you from more than a year ago show that you voted against additional funding because you wanted our troops to be removed immediately ... not in 16 months after the 2008 election as you now claim. While your judgement about removing our troops unilaterally in 2007 is of concern, the greater concern is that you lied to America about your previous position.
You claim to have a record of working with Republicans while the record shows that the only bill that you sponsored with a Republican was with Chuck Lugar ... and it failed. The record shows that you vote 97% in concert with the Democrat party and that you have the most liberal voting record in the Senate. You joined Republicans only 13% of the time in your votes and those 13% were only after agreement from the Democrat party. While it is of concern that you fail to include conservatives in your actions and that you are such a liberal, the greater concern is that you distorted the truth.
In the primary debates of last February, 2008, you claimed to have talked with a 'Captain' of a platoon in Afghanistan 'the other day' when in fact you had a discussion in 2003 with a Lieutenant who had just been deployed to Afghanistan . You lied in that debate.
In your debates last spring, you claimed to have been a 'professor of Constitutional law' when in fact you have never been a professor of Constitutional law. In this last debate, you were careful to say that you 'taught a law class' and never mentioned being a 'professor of Constitutional law.' You lied last spring.
You and Joe Biden both claimed that John McCain voted against additional funding for our troops when the actual records show the opposite. You distorted the truth.
You and Joe Biden claim that John McCain voted against funding for alternate energy sources 20 times when the record shows that John McCain specifically voted against funding for bio fuels, especially corn ... and he was right ..... corn is too expensive at producing ethanol, and using corn to make ethanol increased the price of corn from $2 a bushel to $6 a bushel for food. You distorted the truth.
You and Joe Biden claim that John McCain voted like both of you for a tax increase on those making as little as $42,000 per year while the voting record clearly shows that John McCain did not vote as you and Joe Biden. You lied to America.
You and Joe Biden claim that John McCain voted with George W. Bush 90% of the time when you know that Democrats also vote 90% of the time with the President (including Joe Biden) because the vast majority of the votes are procedural. You are one of the few who has not voted 90% of the time with the president because you have been missing from the Senate since the day you got elected. While your absence from your job in the Senate is of concern, the greater concern is that you spin the facts.
You did not take an active roll in the rescue plan. You claimed that the Senate did not need you while the real reason that you abstained was because of your close relationships with the executives of Fannie Mae, Freddie Mac, Countrywide, and Acorn ... who all helped cause the financial problems of today .... and they all made major contributions to your campaign. While your relationship with these executives and your protection of them for your brief 3 years in the Senate (along with Barney Frank, Chuch Schumer, Maxine Waters, and Chris Dodd) is of concern, the greater concern is that you are being deceitful.
You forgot to mention that you personally represented Tony Rezko and Acorn. Tony Rezko, an Arab and close friend to you, was convicted of fraud in Chicago real estate transactions that bilked millions of tax dollars from the Illinois government for renovation projects that you sponsored as a state senator ... and Acorn has been convicted of voter fraud, real estate sub prime loan intimidation, and illegal campaign contributions. Tony Rezko has contributed hundreds of thousands of dollars to your political campaigns. You personally used your political positions to steer money to both Tony Rezko and Acorn and you used Acorn to register thousands of phony voters for Democrats and you. While your relationships with Rezko and Acorn are of concern, the greater concern is that you omitted important facts about your relationships with them to America .
During your campaign, you said: 'typical white person.' 'they cling to their guns and religion.' 'they will say that I am black.' You played the race card. You tried to label any criticism about you as racist. You divide America.
You claim that you will reduce taxes for 95% of America , but you forgot to tell America that those reductions are after you remove the Bush tax reductions. You have requested close to $1 Billion in earmarks and several million for Acorn. Your social programs will cost America $1 Trillion per year and you claim that a reduction in military spending ($100 billion for Iraq ) can pay for it. While your economic plan of adding 30% to the size of our federal government is of concern, the greater concern is that you are deceiving America .
The drain to America 's economy by foreign supplied oil is $700 Billion per year (5% of GDP) while the war in Iraq is $100 Billion (less than 1% of GDP). You voted against any increases to oil exploration for the last 3 years and any expansion of nuclear facilities. Yet today, you say that you have always been for more oil and more nuclear. You are lying to America.
Mr. Obama, you claimed that you 'changed' your mind about public financing for your campaign because of the money spent by Republican PACs in 2004. The truth is that the Democrat PACs in 2004, 2006, and 2008 spent twice as much as the Republican PACs (especially George Soros and MoveOn.org). You are lying to America.
Mr. Obama, you have done nothing to stop the actions of the teachers union and college professors in the USA . They eliminated religion from our history. They teach pro gay agendas and discuss sex with students as young as first grade. They bring their personal politics into the classrooms. They disparage conservatives. They brainwash our children. They are in it for themselves ..... not America . Are you reluctant to condemn their actions because teachers/professors and the NEA contribute 25% of all money donated to Democrats and none to Republicans? You are deceiving America .
Oh Mr. Obama, Teddy Roosevelt said about a hundred years ago that we Americans should first look at the character of our leaders before anything else.
Your character looks horrible. While you make good speeches, motivating speeches, your character does not match your rhetoric. You talk the talk but do not walk the walk.
1. You lied to America . You lied many times. You distorted facts. You parsed your answers like a lawyer.
2. You distorted the record of John McCain in your words and in your advertisements.
3. You had associations with some very bad people for your personal political gains and then lied about those associations.
4. You divide America about race and about class.
Now let me compare your record of lies, distortions, race bating, and associations to John McCain: War hero. Annapolis graduate with 'Country first.' Operational leadership experience like all 43 previously elected presidents of the USA as a Navy Officer for 22 years. 26 years in the Senate. Straight talk. Maverick. 54% of the time participated on bills with Democrats. Never asked for an earmark. The only blemish on his record is his part in the Keating 5 debacle about 25 years ago.
Mr. Obama, at Harvard Law School, you learned that the end does not justify the means. You learned that perjury, false witness, dishonesty, distortion of truth are never tolerated. Yet, your dishonesty is overwhelming. Your dishonesty is tremendously greater than the dishonesty that caused the impeachment and disbarment of Bill Clinton. Your dishonesty is tremendously greater than the dishonesty of Scooter Libby. You should be ashamed.
Mr. Obama, it is time for us Americans to put aside our differences on political issues and vote against you because of your dishonest character. It is time for all of us Americans to put aside our political issues and vote for America first. It is time for America to vote for honesty.
Any people who vote for you after understanding that you are dishonest should be ashamed of themselves for making their personal political issues more important than character. Would these same people vote for the anti-Christ if the anti-Christ promised them riches? Would they make a golden calf while Moses was up the mountain? Would they hire someone for a job if that someone lied in an interview? .... of course not. So why do some of these people justify their votes for you even though they know you are dishonest? Why do they excuse your dishonesty? because some of these people are frightened about the future, the economy, and their financial security .... and you are praying on their fears with empty promises ... and because some (especially our young people) are consumed by your wonderful style and promises for 'change' like the Germans who voted for Adolf Hitler in 1932. The greed/envy by Germans in 1932 kept them from recognizing Hitler for who he was. They loved his style. Greed and envy are keeping many Americans from recognizing you ... your style has camouflaged your dishonesty .... but many of us see you for who you really are ... and we will not stop exposing who you are every day, forever if it is necessary.
Mr. Obama, you are dishonest. Anyone who votes for you is enabling dishonesty.
Mr. Obama , America cannot trust that you will put America first in your decisions about the future.
Mr. Obama, you are not the 'change' that America deserves. We cannot trust you.
Mr. Obama, You are not ready and not fit to be commander in chief.
Mr. Obama, John McCain does not have as much money as you! r campai gn to refute all of your false statements. And for whatever reasons, the mainstream media will not give adequate coverage or research about your lies, distortions, word parsing, bad associations, race bating, lack of operational leadership experience, and general dishonest character. The media is diverting our attention to your relationships and ignoring the fact that you lied about those relationships. The fact that you lied is much more important than the relationships themselves .... just like with Bill Clinton and Richard Nixon .. Monica Lewinski and Watergate were not nearly as bad as the fact that those gentlemen lied about the events ... false witness ... perjury ... your relationships and bad judgements are bad on their own .... but your lies are even worse.
Therefore, by copy of this memo, all who read this memo are asked to send it to everyone else in America before it is too late.
We need to do the job that the media will not do.
We need to expose your dishonesty so that every person in America understands who you really are before election day.
Mr. Obama, in a democracy, we get what we deserve. And God help America if we deserve you.

Michael Master
McLean, Virginia


Thư ngỏ gửi ông Barrack Hussein Obama
BÀI DỊCH

Thưa ông Barrack Hussein Obama,
Hôm thứ bảy, 4/10/2008, tờ New York Times đã đưa ra một câu chuyện cho thấy rằng ông đã có mối quan hệ rất gần gũi với Bill Ayers hơn cả những gì ông đã thừa nhận trước đây. Trong khi vấn đề mối quan hệ này của ông là điều đáng quan ngại, nhưng điều đáng quan ngại hơn chính là ông đã lừa dối người Mỹ về điều đó.
Hôm 08/05/2008, tờ Chicago Sun đã tường thuật rằng hồ sơ FBI cho thấy là ông đã có mối quan hệ thật gần gũi với Tony Rezko hơn những gì ông đã thừa nhận trước đây. Trong một cuộc phỏng vấn, ông đã nói rằng ông chỉ gặp ông Rezko vài lần trong năm, thế nhưng hồ sơ FBI cho thấy là ông gặp ông ấy hàng tuần. Trong khi mối quan hệ này của ông là điều đáng quan ngại, nhưng điều đáng quan ngại hơn chính là ông đã lừa dối người Mỹ về điều đó.
Bài nói chuyện của ông tại Philadelphia hôm 18 tháng 3, 2008 về "chủng tộc" đã mâu thuẫn với lời tuyên bố của ông với ông Anderson Cooper hôm 14 tháng 3, khi ông cho rằng ông không bao giờ nghe mục sư Wright đưa ra những lời tuyên bố có tính tiêu cực về người Mỹ trắng. Việc ông tham dự nhà thờ Ba Ngôi trong 20 năm là điều đáng quan tâm, nhưng điều đáng quan tâm hơn là ông đã nói dối với người Mỹ hôm 14 tháng 3.
Trong buổi tranh luận lần đầu tiên với ông John McCain, ông đã nói rằng ông không bao giờ nói là ông sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Cuba, Venezuela, Iran, và Bắc Hàn mà không có "những chuẩn bị" tại những cấp thấp hơn... Ông Joe Biden đã lập lại lời của ông trong buổi tranh luận của ông ấy với bà Sarah Palin... trong khi cuộn video từ cuộc tranh luận hôm tháng 2 vừa qua cho thấy rõ ràng là ông đã trả lời, "Tôi sẽ" cho câu hỏi về việc gặp gỡ những nhà lãnh đạo nêu trên trong vòng 12 tháng mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Trong khi sự xét đoán của ông về việc gặp gỡ những kẻ thù của nước Mỹ không cần điều kiện tiên quyết nào là điều đáng quan ngại, nhưng điều đáng quan ngại hơn là ông đã lừa dối người Mỹ trong cuộc tranh luận với ông McCain..
Hôm 14 tháng 7, 2008, ông đã nói rằng ông luôn luôn biết rằng gia tăng lực lượng sẽ thành công trong khi những cuộn video một năm trước đây cho thấy ông đã tuyên bố rằng gia tăng lực lượng sẽ không thành công. Trong khi sự xét đoán của ông về chiến lược quân sự như một tổng tư lệnh là điều đáng quan ngại, nhưng điều đáng quan ngại hơn là ông đã lừa dối người Mỹ hôm 14 tháng 7.
Bây giờ ông cho rằng lý do ông đã bỏ phiếu chống lại việc tài trợ cho quân đội là vì dự luật đã không bao gồm mốc thời gian rút quân trong khi những cuộn video của ông từ hơn một năm nay cho thấy rằng ông đã bỏ phiếu chống tài trợ vì ông muốn binh sĩ của chúng ta phải được rút về ngay lập tức... không phải trong vòng 16 tháng sau cuộc bầu cử 2008 như ông vừa tự nhận. Trong khi sự xét đoán của ông về việc rút quân một cách đơn phương trong năm 2007 là điều đáng quan ngại, điều đáng quan ngại hơn chính là ông đã lừa dối người Mỹ về lập trường của ông trước đây.
Ông tự nhận là ông có quá trình phối hợp làm việc với những người của đảng Cộng Hòa trong khi hồ sơ cá nhân cho thấy rằng chỉ có một dự luật ông đã bảo trợ cùng với một người thuộc đảng Cộng Hoà là ông Chuck Lugar... và dự luật đó đã thất bại. Hồ sơ cá nhân cho thấy rằng 97% ông bỏ phiếu phối hợp cùng với đảng Dân Chủ nhưng ông cũng có kỷ lục về bỏ phiếu tự do phóng khoáng nhất trong thượng nghị viện. Ông đã kết hợp với những người thuộc đảng Cộng Hòa chỉ có 13% số lần trong các cuộc bỏ phiếu của ông và trong 13% số lần đó chỉ xảy ra sau khi có sự đồng thuận từ đảng Dân Chủ. Trong khi điều quan ngại chính là ông đã thất bại để gộp cánh bảo thủ trong các hành động của ông trong lúc ông lại là người quá phóng khoáng, điều đáng quan ngại hơn chính là ông đã bóp méo sự thật.
Trong những cuộc tranh luận sơ khởi vào tháng Hai vừa qua, ông tự nhận đã nói chuyện với một "thủ lãnh" một trung đội ở Afghanistan vào ngày nọ, trong khi thật sự là ông đã bàn bạc từ năm 2003 với một thiếu úy, người chỉ vừa được đưa tới Afghanistan. Ông đã nói láo trong buổi tranh luận đó.
Trong những cuộc tranh luận vào mùa Xuân vừa qua, ông đã tự nhận mình là một 'giáo sư về luật Hiến Pháp', trong khi thật sự ông không bao giờ là một giáo sư về luật Hiến Pháp cả. Trong cuộc tranh luận sau cùng, ông đã thận trọng nói rằng ông đã 'dạy một lớp luật' và không bao giờ đề cập đến việc đã từng là một 'giáo sư luật Hiến Pháp'. Ông đã nói dối vào mùa Xuân vừa qua.
Ông và Joe Biden tự cho rằng John McCain đã bỏ phiếu chống lại việc tài trợ cho các nguồn năng lượng thay thế đến 20 lần, trong khi đó hồ sơ cá nhân cho thấy rằng ông McCain rõ ràng là đã bỏ phiếu chống lại các tài trợ cho các nhiên liệu sinh vật, đặc biệt là bắp... và ông ấy đã đúng... vì bắp quá đắt để dùng sản xuất ra chất ethanol, và dùng bắp để chế tạo ethanol sẽ gia tăng giá bắp từ $2 một thùng (dạ) lên $6 một thùng để làm thực phẩm. Ông đã bóp méo sự thật.
Ông và Joe Biden tự cho rằng John McCain đã bỏ phiếu cũng giống như hai ông để gia tăng thuế lên những ai có thu nhập chừng $42,000 một năm, trong khi hồ sơ bầu bán cho thấy rõ ràng là John McCain đã không hề bầu như ông và Joe Biden. Ông đã nói dối với người Mỹ.
Ông và Joe Biden tự cho rằng John McCain đã bỏ phiếu cùng với George W. Bush 90% số lần bầu, trong khi ông thừa biết rằng những người thuộc đảng Dân Chủ cũng bỏ phiếu 90% số lần cùng với Tổng Thống (kể cả Joe Biden) bỡi vì đại đa số các lần bầu chỉ là thủ tục. Ông là một trong số ít người đã bầu 90% số lần với Tổng Thống vì ông đã từng vắng mặt ở Thượng Viện kể từ ngày ông được chọn lên làm thượng nghị sĩ. Trong khi sự vắng mặt của ông trong các công việc ở Thượng Viện là điều đáng quan ngại, điều đáng quan ngại hơn là ông đã xoay ngược các sự kiện.
Ông đã không đóng một vai trò chủ động nào trong kế hoạch cứu nguy. Lý do ông đưa ra là thượng viện đã không cần đến ông trong khi lý do thực sự khiến ông đã bớt chủ động chính là do sự quan hệ mật thiết giữa ông với các nhân vật điều hành các công ty Fannie Mae, Freddie Mac, Contrywide, và Acorn....những người đã gây ra các vấn nạn tài chánh hiện nay...và tất cả họ đã đóng góp phần lớn vào quỹ vận động tranh cử của ông. Trong khi sự quan hệ của ông với những nhà điều hành này và sự bao che cho họ trong suốt 3 năm qua tại thượng viện của ông (cùng với Barney Frank, Chuck Schumer, Maxine Waters, và Chris Dodd) là điều đáng quan ngại, nhưng điều đáng quan ngại hơn là ông đã lừa đảo.
Ông đã quên đề cập đến việc chính ông đã đại diện cho Tony Rezko và công ty Acorn. Ông Tony Rezko, một người Ả rập và là bạn thân với ông, đã bị tố cáo gian lận giao dịch địa ốc ở Chicago khiến họ quịt hàng triệu tiền thuế từ chính quyền bang Illinois do các dự án đổi mới mà ông đã đứng ra bảo trợ như là một thượng nghị sĩ của tiểu bang...còn Acorn thì đã bị truy tố về tội gian lận cử tri, gạ gẫm cho vay tiền thiếu bảo chứng trong địa ốc, và đóng góp vận động tranh cử trái luật pháp. Tony Rezko đã đóng góp hàng trăm ngàn đô la cho các vận động chính trị của ông. Cá nhân ông đã dùng vị thế chính trị của mình để kiếm tiền từ cả hai Tony Rezko và Acorn và ông đã dùng Acorn để ghi danh hàng ngàn cử tri giả mạo cho đảng Dân Chủ và cho ông. Trong khi những mối quan hệ của ông với Rezko và Acorn là những điều đáng quan ngại, nhưng điều đáng quan ngại hơn chính là ông đã bỏ qua những sự kiện quan trọng về mối quan hệ giữa ông với họ cho người Mỹ được rõ.
Trong suốt cuộc vận động của ông, ông đã nói rằng: "người da trắng tiêu biểu." "họ bám vào súng và tôn giáo." "họ sẽ nói rằng tôi là người da đen." Ông đã đem ra con bài chủng tộc. Ông cố dán nhãn lên bất kỳ sự bình phẩm nào về ông đều có tính phân biệt chủng tộc. Chính ông đã chia rẽ người Mỹ.
Ông tự cho rằng ông sẽ giảm thuế 95% cho người Mỹ, nhưng ông đã quên nói cho họ biết rằng sự giảm thuế đó là sau khi ông lấy phần thuế giảm của Tổng thống Bush ra. Ông đã đòi hỏi sở hữu gần 1tỉ đô la...và vài triệu cho Acorn. Các chương trình xã hội của ông sẽ khiến nước Mỹ tốn 1000 tỉ đô mỗi năm và ông cho rằng việc giảm chi tiêu quân đội (100 tỉ đô đang dành cho Iraq) có thể đủ để bù trả được khoản đó. Trong khi kế hoạch kinh tế của ông gia tăng thêm 30% vào guồng máy chính quyền liên bang là điều đáng quan ngại, điều đáng quan ngại hơn là ông đang đánh lừa người Mỹ..
Sự tiêu hao nền kinh tế Mỹ do nguồn dầu ngoại nhập là 700 tỉ đô la mỗi năm (5% tổng sản lượng quốc gia), trong khi chiến tranh Iraq là 100 tỉ đô la (ít hơn 1% tổng sản lượng quốc gia). Ông đã bỏ phiếu chống lại bất cứ sự gia tăng tìm kiếm nguồn dầu nào trong vòng 3 năm qua và bất cứ sự mở rộng các cơ sở hạt nhân nào. Tuy nhiên, hôm nay ông lại nói rằng lúc nào ông cũng ủng hộ cho việc tìm kiếm thêm dầu và hạt nhân. Ông đang nói dối với người Mỹ.
Thưa ông Obama, ông đã nhận rằng ông 'đã thay đổi' ý kiến về việc vận động tài chánh công cho cuộc vận động bầu cử của ông cũng do vụ tiền được chi dùng của Ủy Ban Hành Động Chính Trị đảng Cộng Hoà vào năm 2004. Sự thật là Ủy Ban Hành Động Chính Trị đảng Dân Chủ vào các năm 2004, 2006 và 2008 đã chi tiêu nhiều hơn gấp hai lần so với Ủy Ban Hành Động Chính Trị đảng Cộng Hoà (đặc biệt George Soros và MoveOn.org). Ông đang nói dối với người Mỹ.
Thưa ông Obama, ông đã chẳng làm gì hết để chấm dứt những hành động của công đoàn thầy giáo vào các giáo sư đại học tại nước Mỹ. Họ đã loại trừ tôn giáo ra khỏi lịch sử của chúng ta. Họ dạy các chương trình phò đồng tính và bàn bạc tính dục cả với các học sinh lớp Một. Họ đem những quan niệm chính trị cá nhân vào lớp học. Họ làm mất thể diện cho những người bảo thủ. Họ tấy não con em chúng ta. Họ ở trong đấy chỉ cho chính họ chứ không phải cho nước Mỹ. Có phải ông đã miễn cưỡng để tố giác những hành vi của họ bỡi vì thầy cô/ giáo sư và Hiệp Hội Giáo Dục Quốc Gia đã đóng góp 25% tổng số tiền quyên góp cho Đảng Dân Chủ mà không một đồng cho đảng Cọng Hoà? Ông đã lừa dối người Mỹ.
Thưa ông Obama, Teddy Roosewelt đã từng nói từ trăm năm trước rằng chúng ta, những người Mỹ, trước tiên hãy nên nhìn lại cá tính của các nhà lãnh đạo chúng ta.
Cá tính của ông( Obama) trông thật là tồi tệ. Trong khi ông đưa ra những lời giảng giải thật hay ho, những bài nói thật hấp dẫn, nhưng cá tính của ông đã không đi đôi với các từ ngữ đó. Nói nhưng không đi đôi với làm.
1/ Ông( Obama) đã nói dối với người Mỹ. Ông đã nói dối nhiều lần. Ông đã bóp méo các sự việc. Ông đã chẻ các câu trả lời của ông y như một luật sư.
2/ Ông( Obama) đã bóp méo hồ sơ lý lịch của ông McCain theo ngôn từ riêng của ông và trong các quảng cáo của ông.
3/ Ông( Obama) đã liên minh với những người xấu xa để nhằm đạt được ý đồ chính trị cho cá nhân ông rồi ông lại đi nói láo về các liên minh đó.
4/ Ông ( Obama)đã chia rẽ người Mỹ về chủng tộc và giai cấp.
Bây giờ hãy để tôi so sánh hồ sơ nói láo, bóp méo sự thật, chiêu bài chủng tộc, và liên minh của ông so với ông John McCain: ông ấy là một anh hùng chiến tranh, tốt nghiệp Annapolis với "Quốc Gia Trước Tiên". Kinh nghiệm lãnh đạo trong quá trình hoạt động giống như tất cả 43 vị Tổng thống tiền nhiệm của Hoa kỳ, là một Sĩ quan Hải Quân với 22 năm phục vụ, 26 năm trên thượng viện. Nói thẳng và có cá tính độc lập. Đã tham gia 54% số lần bầu trong các dự thảo luật với đảng Dân Chủ. Không bao giờ đòi hỏi sở hữu riêng. Một thiếu sót duy nhất trong hồ sơ lý lịch của ông McCain là đã dự phần vào sự đổ bể của 'the Keating 5' cách nay 25 năm.
Thưa ông Obama, tại trường luật Harvard, ông đã học được rằng cứu cánh không biện minh được cho phương tiện. Ông đã học được rằng man khai, chứng gian, bất lương, xuyên tạc sự thật là không bao giờ được tha thứ. Tuy nhiên, sự bất lương của ông là không đếm xuể. Sự bất lương của ông còn lớn hơn nhiều so với sự bất lương đã tạo nên sự gièm pha và khai trừ của ông Bill Clinton. Sự bất lương của ông còn lớn hơn cả Scooter Libby. Ông thật đáng hổ thẹn.
Thưa ông Obama, đây là lúc cho tất cả người Mỹ chúng tôi đặt qua một bên những dị biệt về các vấn đề chính trị và bầu chống lại ông chỉ vì tính cách bất lương của ông. Đây là lúc cho tất cả người Mỹ chúng tôi đặt qua một bên những dị biệt về các vấn đề chính trị và bầu cho Nước Mỹ Trên Hết. Đây là lúc để người Mỹ bầu chọn sự lương thiện.
Bất cứ ai bầu cho ông sau khi biết được rằng ông là kẻ bất lương nên tự hổ thẹn lấy vì họ đã đặt những vấn đề chính trị cá nhân quan trọng hơn cá tính. Có thể nào những người sẽ bầu cho người chống lại Đức Kitô nếu người chống lại Đức Kitô hứa hẹn sẽ làm cho họ trở nên giàu có? Liệu họ có đúc bê vàng trong khi Môisen ở trên núi cao? Liệu họ có thuê mướn nhân công nếu biết rằng những người này đã nói dối trong cuộc phỏng vấn?.. Đương nhiên là không rồi. Vậy tại sao số người này lại bầu cho ông dù họ biết rõ rằng ông là người bất lương? Tại sao họ xí xóa sự bất lương của ông? Bỡi vì một số những người này lo sợ về tương lai, về kinh tế, và sự an toàn tài chánh của họ... và ông đang cầu nguyện cho những nỗi lo sợ của họ bằng những lời hứa hẹn rỗng tuếch...và bỡi vì một ít người (đặc biệt giới trẻ của chúng ta) đã bị hao tổn bỡi phong cách tuyệt vời và những lời hứa của ông về 'sự thay đổi' cũng giống như những người Đức đã bầu cho Adolf Hitler vào năm 1932. Tính háo danh/lòng đố kỵ của người Đức vào năm 1932 đã giữ họ lại để không còn có thể nhận ra Hitler là người sẽ phục vụ cho ai. Họ yêu chuộng phong cách của ông ấy. Tính háo danh và lòng đố kỵ đang kềm giữ nhiều người Mỹ không còn nhận biết ra ông... cái phong cách của ông đã ngụy trang tính bất lương của ông... nhưng nhiều người trong chúng tôi biết ông thật sự phục vụ cho ai... và chúng tôi sẽ không ngừng phơi bày ra mỗi ngày ông là ai, và nếu cần chúng tôi sẽ phơi bày mãi mãi.
Thưa ông Obama, ông là người bất lương. Bất cứ ai bầu cho ông là thừa nhận sự bất lương.
Thưa ông Obama, người Mỹ không thể tin được rằng ông sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết trong các quyết định của ông về tương lai.
Thưa ông Obama, ông không phải là "điều thay đổi" mà người Mỹ xứng đáng được hưởng. Chúng tôi không thể tin vào ông.
Thưa ông Obama, ông chưa sẵn sàng và chưa thích hợp để trở thành một tổng tư lệnh.
Thưa ông Obama, John McCain không có nhiều tiền như quỹ vận động của ông để bác bỏ tất cả các tuyên bố sai lạc của ông. Và cho dù lý do nào, các phương tiện truyền thông giòng chính cũng sẽ không trình bày đủ hay tìm tòi những lời nói láo, sự xuyên tạc, bẻ lời, liên minh xấu, chiêu bài chủng tộc, thiếu kinh nghiệm lãnh đạo nghiệp vụ, và tính nết bất lương của ông. Các phương tiện truyền thông đang làm chệch hướng sự quan tâm của chúng tôi đối với các mối quan hệ xấu xa của ông và quên bẵng đi sự việc là ông đã nói láo về các mối quan hệ đó. Sự việc mà ông đã nói láo này còn quan trọng hơn nhiều so với chính các mối quan hệ đó...cũng giống như với ông Bill Clinton và Richard Nixon...Monica và Watergate thật ra cũng không phải là xấu xa gì vì vấn đề là những người đàn ông ấy đã nói láo về các sự kiện... đã đưa ra chứng gian... khai man... các mối quan hệ và các xét đoán của ông chính nó đã tồi tệ rồi...nhưng những lời dối trá của ông còn tồi tệ hơn thế nữa.
Do vậy, bằng việc in lại bảng ghi nhớ này, tất cả những ai đọc bảng ghi nhớ này được yêu cầu phải gửi nó đến những người khác trong nước Mỹ trước khi quá trễ.
Chúng ta cần làm công việc mà các phương tiện truyền thông sẽ không làm cho.
Chúng ta cần bày tỏ ra những điều bất lương của ông hầu cho mọi người trong nước Mỹ hiểu ra rằng ông là người như thế nào trước ngày bầu cử.
Thưa ông Obama, trong một nền dân chủ, chúng ta nhận được cái mà chúng ta xứng đáng nhận. Và mong rằng Chúa sẽ giúp nước Mỹ nếu chúng tôi chỉ xứng đáng nhận ông.
Michael Master
McLean, Virginia

Chuyển ngữ Thẩm Vân

23.10.08

Tổng hợp ưu khuyết điểm 2 ứng cử viên Tổng Thống


Hay so sánh và chọn người xứng đáng, ông Mc Cain

Ủng hộ bà Sarah Palin


Keep this moving quickly...

PBS has an online poll posted, asking if Sarah Palin is qualified.

Apparently the left wing knew about this in advance and are flooding the voting with NO votes.
The poll will be reported on PBS and picked up by mainstream media. It can influence undecided voters in swing states.
Please do two things -- takes 20 seconds.
1) Click on link and vote YES!
Here's the link:
http://www.pbs.org/now/polls/poll-435.html
2) Then send this to every McCain-Palin supporter
you know, and urge them to vote and pass it on.
The last thing we need is PBS saying their viewers don't
think Sarah Palin is qualified.
****
Xin quý vị bấm vào đường links trên đây để ủng hộ cho bà Sarah Palin, một người phụ nữ Hoa Kỳ tuyệt vời, một thống đốc quả cảm và một Phó tổng thống xứng đáng

Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ khối 8406 kỳ 73

Chương trình phát thanh Tự Dp Dân Chủ, Yềm trợ Khối 8406
Kỳ 73 ngày 23 tháng 10 năm 2008, Phát thanh trên làn sóng 1430Am San Jose, Hoa Kỳ và vùng phụ cận
Nội dung gồm có :
1- Ung thư tới hồi di căn, Bài Xã luận báo Tự Do Ngôn Luận số 61 tự ý phát hành trong nước, do Lm Phan Văn Lợi diễn đọc
2- Đòi đất hay đòi công lý, bài viết của Lê Văn Ấn
3- Cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 4-11 và cử tri Người Mỹ gốc Việt, Ý kiến của GS Phạm Văn Thanh, Chủ Tịch Cộng Đồng Michigan
Chưong trình được lưu trữ thường xuyên tại đây
Xin quý vị bấm vào nút Play để khởi động


Qua Email xin quý vị bấm vào hàng chữ TDDC 73.MP3 màu xanh lục dưới đây để nghe mà không cần download xuống máy
TDDC 73.mp3 -

22.10.08

Biên bản Buổi Họp TVĐ, Chủ Nhật, ngày 19-10-2008Biên bản Buổi Họp TVĐ, Chủ Nhật, ngày 19-10-2008

Thời gian : Từ 4 giờ 20 đến 6 giờ chiều
Địa điểm : 404 Giannotta Way, San Jose CA 95133, tư gia thi hữu thủ quỹ Ngọc Bích
Tham dự phiên họp :
- Thi hữu Trường Giang, TVĐ Trưởng
- Thi hữu Mạc Phương Đình, TVĐ phó
- Thi hữu Trần Việt Yên, TTK, thư ký ghi âm và viết biên bản buổi họp
- Thi hữu Ngọc Bích, Thủ quỹ
- Thi hữu Hoàng Ngọc Văn, cựu Tổng Thư Ký
- Thi hữu Trúc Giang, đến từ Stokton, CA
- Thi hữu Vũ Đức Nghiêm, đến dự nhưng bận việc riêng nên đã rời địa điểm trước khi phiên họp bắt đầu trễ

Nội dung phiên họp :

Mở đầu phiên họp, Thi hữu Trường Giang đề nghị thảo luận xoay quanh 5 điểm :
1.- Tăng cường nhân sự
2.- Vấn đề niên liễm
3.- Có hay không ra tuyển tập 3
4.- Phục hồi sinh hoạt hàng tháng
5.- Linh tinh

I.- Vấn đề tăng cường nhân sự
Thi hữu Trần Việt Yên, TTK, có bổn phận triệu tập phiên họp hàng tháng nhưng đã bê trễ trong thời gian qua để TVĐ đi đến tình trạng “ngủ đông” suốt 5 tháng vừa qua. Thi hữu Trần Việt Yên nhận lỗi này và đã được thông qua.
Sau khi thảo luận cân nhắc hoàn cảnh riêng của Thi hữu Trần Việt Yên, phiên họp đi đến quyết định tăng cường Thi hữu Hoàng Ngọc Văn sẽ là Thư Ký 2, Thi hữu Trần Việt Yên trở thành Thư Ký 1 của Thi Văn Đoàn

II.- Đóng niên liễm :
Thi hữu Hoàng Ngọc Văn góp ý rất vắn tắt : “Vì kinh tế toàn cầu khó khăn, đề nghị giảm niên liễm, xin chỉ còn đóng $30 USD/năm được áp dụng cho cả năm 2007 và 2008”, đã được toàn thể hội nghị đồng ý thông qua và có hiệu lực ngay.
Xin nhắc lại từ năm 2007 và cả năm 2008 nữa, nhiều Thi văn hữu chưa đóng niên liễm, đề nghị thi hữu Thủ Quỹ gửi email nhắc nhở quý thi hữu nào chưa đóng góp.

III.- Có hay không tiếp tục ra Tuyển Tập số 3 của Thi Văn Đoàn Bốn Phương không, thể thức tham gia, chọn bài, đóng tiền in ấn và ra mắt ra sao ?
Mọi người tham dự buổi họp đều đồng ý tiếp tục ra Tuyển Tập 3, đề nghị quý thi hữu gởi bài vở đồng thời với lệ phí ứng trước để BCH trả tiền in ấn, từ nay đến ngày khóa sổ nhận bài được dự trù vào 31-12-2008. Sau ngày này, quý thi hữu nào không gởi bài hay gởi bài nhưng chưa gởi lệ phí ứng trước thì được coi như khước từ tham gia.
Để tiến hành thực hiện tuyển tập, 2 vị thư ký Thi Văn Đoàn có bổn phận thông báo cập nhật trong thời gian tới.

IV.- BCH dự liệu sẽ họp định kỳ lần tới vào Chủ Nhật, ngày 16-11-2008 cũng tại nhà bà Thủ Quỹ như hôm nay.
Dịp này, toàn thể hội nghị đều đồng thanh tuyên bố : Căn cứ theo Nội Quy của Thi Văn Đoàn, mọi đoàn viên cư ngụ gần hoặc trong phạm vi thành phố San Jose, Santa Clra phải tham dự các buổi họp. Nếu vắng mặt liên tiếp 3 lần không thông báo lý do, coi như Hội viên ấy TỰ Ý RÚT RA KHỎI Thi Văn Đoàn. Điều lệ này trong Bản Nội Quy của Thi Văn Đoàn được áp dụng và thi hành triệt để kể từ lần họp định kỳ ngày 16-11-2008 và yêu cầu 2 Tổng Thư Ký chiếu nhiệm vụ thi hành và báo cáo lên BCH “để tường trình”,
(Trích bản Nội Quy của Thi Văn Đoàn Bốn Phương) :
Tổng Thư Ký có nhiệm vụ gom góp tất cả các bài thơ xướng/họa để :

A/- Tham khảo ý kiến với Ban Chấp Hành, nếu cần thì phủ chính. Sau đó, nếu có thể thì Thi Đoàn Trưởng hoặc Tổng Thư Ký sẽ đưa lên NET có ghi “THI VĂN ĐOÀN BỐN PHƯƠNG” ở cuối tác phẩm, như thế tác phẩm này mới được coi như chính thức và là tiếng nói của “THI VĂN ĐOÀN BỐN PHƯƠNG”.
B/- Sau này sẽ in thành tập, nếu cần,
Tham gia mọi sinh hoạt (đặc biệt là việc ra mắt tác phẩm) của các Thi Văn Đoàn bạn có cùng lập trường để hỗ trợ tinh thần họ nhằm mục đích đồng tiến với các Thi Văn Đoàn bạn ngày thêm khởi sắc.
Thi Văn Đoàn sẽ đăng báo chúc mừng hoặc phân ưu khi hữu sự đối với thân nhân trực hệ của Thành viên chính thức như tứ thân Phụ Mẫu hoặc vợ, chồng, hay các con. Thành viên liên quan phải thông báo cho Thi ĐoànTrưởng hay Tổng Thư Ký biết sự việc xẩy ra.
Ngoại trừ các Thành viên ở xa, tất cả các Thành viên cư ngụ tại Thành phố San Jose, Thị Trấn Santa Clara (Bắc California) và các vùng phụ cận, nếu vắng mặt liên tiếp trong 3 lần họp không thông báo lý do, sẽ coi như tự ý rút tên ra khỏi Thi Văn Đoàn.
Trường hợp thành viên rút tên, không sinh hoạt nữa, thủ tục gồm 3 hình thức được coi là hợp lệ :
1.- Gởi thư thông báo cho BCH/TVĐ,
2.- Thông báo lý do và quyết định cho một thành viên trong Ban Chấp Hành và sẽ được ghi vào biên bản buổi họp gần nhất,
3.- Tuyên bố quyết định rút tên, chấm dứt hoạt động trong buổi họp cuối cùng,
Thành viên tự ý hay bị khai trừ sẽ đương nhiên mất hết quyền lợi Thành viên kể từ khi có quyết định chung,
Các thành viên, nếu tự ý rút lui vì bận việc gia đình, vì bất đồng ý kiến (ngoại trừ trường hợp có mâu thuẫn hay từ bỏ lập trường chống Cộng), có thể trở lại sinh hoạt, nếu được sự đồng ý của đa số Ban Chấp Hành.
Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, mọi sự rút tên hay trở lại sinh hoạt chỉ phổ biến nội bộ. Tuyệt đối không được tự ý phổ biến trên các phương tiện truyền thông hay các cuộc mạn đàm rỉ tai... như bôi nhọ, mạ lỵ cá nhân thành viên hoặc tập thể TVĐBP.

V.- Thảo luận những việc khác
- Việc thi hữu Hoàng Xuyên Anh đã gây ra nhiều phiền toái, rắc rối, ngộ nhận cho Thi hữu Trường Giang và cả cho Thi Văn Đoàn Bốn Phương trong thời gian vừa qua do bài thơ “Điện Biên Phủ” và vì thi hữu Hoàng Xuyên Anh đã email thông báo tự ý rút khỏi Thi Văn Đoàn nên phiên họp không bàn thêm nữa. TVĐ quan niệm rằng, chỉ thảo luận để giải quyết tốt đẹp, những người, những sự việc đang xảy ra, những người hoặc những việc đã vào quá khứ, thì không bàn đến nữa.

Buổi họp chấm dứt lúc 6:15 cùng ngày, tháng, năm như trên.

TRẦN VIỆT YÊN, và HOÀNG NGỌC VĂN
Tổng Thư Ký Thi Văn Đoàn

17.10.08

Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ khối 8406 kỳ 72

Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ khối 8406
Kỳ thứ 72
Nội dung gồm có:
1 - Biểu tình chống Thủ Tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại tại Úc Châu
2 - Thái Hà, Niềm tin tất thắng
3 - Thế kẹt của Cộng sản Việt Nam, Bài và giọng đọc của GS Nguyễn Chính Kết
4 - Tâm thư của một nguời công giáo
Chương trình này được lưu trử tại đây
Xin bấm vào nút PLAY 2 lần để khởi động
Nếu đọc Email, xin BẤM VÀO ĐƯỜNG LINKS NÀY để nghe lại

TD DC 72.mp3 -

10.10.08

Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ khối 8406 kỳ 71

Kinh gởi đến quý vị Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ yểm trợ khối 8406 kỳ 71 ngày 9-10-2008
Nội dugn gồm có
Tiếp tục hiệp thông cầu Nguyện Với Thái hà và Toà Khâm Sứ Hà Nội
- Bài xã luận baó Tự Do ngôn Luận kỳ 60 tự ý phát hành trong nước : Chỉ là một đảng cướp , do Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi diễn đọc
- Sám hối của một nhà báo
- Khối 8406 kêu gọi tiếp tục hổ trợ đấu tranh tự do dân chủ tại Việt nam do Linh Mục phêrô Phan Văn Lợi diễn đọc
Xin bấm và nút PLAY để nghe Hoặc qúy vị bấm vào ĐƯÒNG LINK NÀY để nghe CTPT TDDC kỳ 71 được lưu trữ tại đây


TDDC 71.mp3 -

3.10.08

Chuyen dai ong Nguyen Chi Thien

kinh thưa quý vị
Ngày hôm nay, qua Skype, tôi đã tiếp xúc với hai người, một là ông LT, ở bên Đức, người thứ 2 là Lm PVL ở Huế, qua câu chuyện vô tình có đê cập, đến vấn đề thời sự đang diễn ra ở VN và cộng đồng hải ngoại, trong đo có đề cập đến nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, Tôi có trình bày với ông LT rằng, rôi không đặt vấn đề ông Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục hay không?
Tôi chỉ nêu nhận xét, qua 13 nămm ông Nguyễn Chí Thiện đến Hoa Kỳ, ông chưa làm một điều gì xét thấy có hại cho công cuộc chống cộng của chúng ta, mà trái lại, qua những lần nói chuyện, chúng ta thấy những lời lẽ sắc bén của ông, những kinh nghiệm sống của ông, giúp cho chúng ta củng cố thêm lâp trựờng chống cộng.
Nếu nói rằng ông NGUYỄN CHÍ THIỆN là một cán bộ điệp báo cao cấp của Cộng sản, phái khiển ra hải ngoại nhằm lũng đoạn hàng ngũ chống cộng của người Việt Tỵ Nạn Cộng sản tôi e ràng chúng ta dã quá đề cao Việt Cộng.
Theo tôi, qua một thời gian tiếp xúc lâu dài với ông Nguyễn Chí Thiện hẳn thế nào ông cũng phải để lộ một chút sơ hở nào đó mà với tính dè dặt sẽ có người nhận ra,
Tôi cũng nghi ngờ về thời gian chiến dịch đánh ông nguyễn Chí Thiện đã nở rộ khi mà trong nuớc công cuộc đấu tranh đòi công lý và lẽ phải của đồng bào Công giáo đang đẩy cộng sản và thế bị động, lúng túng . khi mà hơn bao giờ hết đồng bào hải ngoại nên dồn mọi nỗ lực hôtrợ hiệp thông với đồng bào trong nước để đồng loạt nổ ra nhiều mặt trận đấu tranh khác ví dụ như Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất đòi lại Việt Nam Quốc Tự, Phật Giáo Hoà Hảo đòi lãi thánh Địa Tây An, Giá Hội Cao Đài đòi lại toà thánh Tây Ninh . . .
Tôi tự hỏi Vấn đề ông nguyễn Chí Thiện, trước đây đã cò nhiều người đật vấn đề như ông Bùi Như Hùng, ong HaTien, roi một vi hữu có tên là Ngubinhchusa . . vần dai dẳng thỉnh thoảng nêu lên trên nét nhưng tôi thấy chẳng mấy ai hưởng ứng,Tại sao thời gian gần đây lại nổ ra rầm rộ như vậy?
Mới đây nhất, ông Nguyễn Chí Thiện được mời là diễn giả cho buổi tiệc kỷ niệm Đê Thất chu Niêm tổ chức Lương Tâm Công Giáo ở san Jose, ông đã nói về đề tài:" Cờ Vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính thống của dân tộc Việt Nam", một bài nói chuyên với những dẫn chứng hùng hồn, cụ thể và thuyết phục đã củng cố thêm lý do tại sao chúng ta trân quý và bảo vệ bằng bất cứ giá nào lá cờ này. Tôi
Tôi không biết đó có phải là lý do để những người không ưa ông, cộng sản chẳng hạn, ra sức tổng công kích ông.
Tôi kính nể ông Nguyễn Chí Thiện vì qua tiếp xúc ông không hề bao giờ tỏ ra buồn phiền hay giận dữ vì nhũng giọng điệu công kích ông,chứng tỏ một con người có nhân cách đàng hoàng,
Tôi tự nghĩ Nếu Hải ngoại có thêm vài vị như Nguyễn Chí Thiện, chắc là Việt cộng càng nhức đầu lắm đấy
Nếu những ai Công kích ông Nguyễn Chí Thiện, xin hãy giúp công cuộc chống cộng bằng những bài nói chuyện thuyết trình có sức thuyết phục của toạ như ông nguyễn Chí Thiện đã làm từ ngày ra hải ngoại
Quý vị nêu ra một nghi án, nhưng lời lẽ quý vị lại quy kết một cách hàm hồ thiếu bằng cớ, tôi e rằng chỉ có phản ứng nghịch lại quý vị
Trong những người công kích ông Nguyễn Chí Thiện, có một vài vị là bằn hữu của chúng tôi, tôi xin quý vị bình tâm, nếu quý vị thấy ông nguyễng Chí Thiện làm lợi cho Cộng sản ở chỗ nào, xin cứ nêu để dư luận cùng mổ xẻ, phân tích , xin đừng hàm hồ a dua, nói theo
Còn những vị dùng lời lẽ bất xứng , chúng tôi xin miễn bàn
Cam ơn quý vị đã đọc những dòng này
Trần Việt Yên

2.10.08

Chương Trình Phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ khối 8406 kỳ 70

Chương Trình Phát thanh Tự Do Dân Chủ yểm trợ khối 8406
Kỳ 70 ngày 2 tháng 10 năm 2008
Nội dung gồm có:
1- Quan điểm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
2- Thư trả lời bạo quyền Cộng sản Hà Hội của HĐGMVN
3- Một lần cho xong bài của Lê Văn Ấn
4- Nhân chiến dịch công kích Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt của bạo quyền Việt Cộng
5- Tưởng ai Hoá ra lại Nguyễn Năng An - Bài của Thái Sử
Quý vị bấm 2 LẦN vào nút PLAY hay đường links này để nghe Chương trình Phát thanh TD DC được lưu trữ ở đây

TDDC70.mp3 -

Trân trọng