17.12.08

Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ khối 8406 kỳ 81


Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ khối 8406
Được phát thanh trên làn sóng 1430AM Từ 12:00 giờ đến 1:00 giờ trưa mỗi ngày thứ năm hàng tuần trên thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ và vùng phụ cận
Nội dung kỳ phát thanh kỳ 81 gồm có :
1- Sứ điệp Chúa Giáng Sinh, bài của báo Ý Dân
2- Linh mục Phê rô Nguyễn Hữu Giải lên tiếng về việc bạo quyền ngăn cấm Giaó dân dựng hang đá mừng Chúa Giáng Sinh trên đất tư của Giáo họ Giáp Bắc, Giáo Xứ An Bằng, Huế
3- Bạo quyền vừa cướp tu viện Thánh Phao Lô Vĩnh Long , vừa vu khống bôi nhọ hành động bác ái của các Nữ Tu dòng Thánh Phaolô Vĩnh Long
4- Chính sách đàn áp và tiêu diệt đạo Công Giaó của Hà Nội, chuyển ngữ của Việt Sĩ
5- Thái Hà đi trong ánh sáng, bài của Nam Hải
Chương trình phát thanh này cũng được lưu trữ tại đây, quý vị bấm 2 lần vào nút Play để nghe lại CTPT này

Trên Internet. quý vị bấm vào hàng chữ TD DC 81.2.mp3 màu xanh để nghe lại mà không cần download xuống máy của quý vị
TDDC 81.2.mp3

Không có nhận xét nào: