20.12.08

Lời nguyện đêm Giáng Sinh
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Tự Do Tôn Giáo cho người Việt Nam

Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, Nguyệt Biều, VN.2000

Nguyện cầu Con Chúa, Đấng Thiên Sai,
Xin đoái thương xem Giáo Hội Ngài.
Mục Tử đắm chìm cơn bách hại,
Đoàn chiên vùi dập lắm chông gai.
Đức Tin vẫn mãi trong tiềm thức,
Kinh nguyện hằng vang mỗi sớm mai.
Đất Việt không còn loài quỷ dữ,
Chúa ban hạnh phúc sáng tương lai.

Trần Việt Yên

Bài họa :

Cha nói đạo, đời đâu có sai
Mà sao Việt Cộng bắt giam Ngài
Tự Do tù ngục gông xiềng xích
Dân Chủ rẫy rừng hoang góc gai
Chân Lý chân tu lùi quá khứ
Công Bằng đồng chí nhớn ngày mai
“TỰ DO HAY CHẾT” câu Ngài hỏi
Bịt miệng ! đành chờ đáp thái lai …

Tố Nguyên (24/12/2008)

Không có nhận xét nào: