12.12.08

CÁO PHÓVỚI ĐỨC TIN CÔNG GIÁO , và niềm Cậy Trông vào Sự QUAN PHÒNG Và LÒNG THƯƠNG XÓT của THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG, vào CHÚA KITO PHỤC SINH ,vào SỰ CHE CHỞ CỦA ĐỨC TRINH NỬ MARIA
Gia Đình Chúng tôi Kính thông báo cùng Quí Thân Hửu và Quí Thính Gỉa Chương Trình Phát Thanh Tự Do Dân Chủ Yểm Trợ Khối 8406 :
Thân Mẫu chúng tôi :

BÀ MARIA NGUYEN THI HOA
đã được CHÚA GỌI VỀ
Ngày 10 tháng 12 năm 2008, lúc 5 chiều ,tai VN. Hưởng thọ 87 tuổi.
Kính xin Quí Thân Hửu và Qui Thính Gỉa có cùng niềm tin Công Giáo, hiệp thông với Gia dinh chúng tôi, cầu nguyện cho Linh Hồn MARIA Nguyễn Thi Hoa sớm hưởng NHAN THÁNH CHÚA va MẸ MARIA. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho Quí Vị.
Chân Thành Tri Ân.
QUỐC VIỆT . ( NGUYEN AN QUOC K70 )
Thành viên CTPT / TỰ DO DÂN CHỦ YỂM TRỢ KHỐI 8406Chia xẻ
Nhận được tin Thân mẫu anh Quốc Việt, Thành viên sáng lập và điều hành Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ yểm trợ khối 8406
Cụ bà Maria NGUYỄN THỊ HOA
Đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian để về quê thật là Nước Đức Chúa Trời
Hưởng thọ 87 tuổi
Vói thận phận những người còn nơi trần thế
Chúng tôi xin chia xẻ nỗi buồn chia ly ruột thịt với anh chị Quốc Việt và toàn thể gia quyến
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Từ Ái ban thưởng phước thanh nhàn cho cụ bà
Xin quý vị hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria

Chân thành chia xẻ

Toàn ban phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ Khối 8406

LM Phêrô Phan Văn Lợi - Trường Giang - Quốc Thiều – Hà Nam – Lam Hương - Ngọc Yến - Văn Bình - Ngọc Chi - Văn Bích - Hữu Sơn -Việt Sĩ - Trần Việt Yên

Không có nhận xét nào: