1.1.09

Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ khối 8406 kỳ 83


Chương trình phát thanh Tự Do Dân Chủ Yểm trợ khối 8406
Được phát thanh trên làn sóng 1430AM từ 12:00 giờ đến 1:00 trưa mỗi ngày thứ Nama hàng tuần, phủ sóng trên thành phố San Jose và các vùng phụ cận
CTPT TD DC kỳ 83 ngày 1-1-2009 nội dung gồm có:
1- GHCG VN Đồng hành với dân tộc
2- Hồn nước, bài viết của GS Lưu Trung Khảo
Chương trình này cũng được lưu trữ tại đây
Quý vị có thể bấm 2 lần vào nút PLAY để nghe trực tiếp


Trên Email quý vị bấm vào hàng chữ này để nghe trực tiếp mà không phải download xuống máy của quý vị TDDC83.mp3

Không có nhận xét nào: